معماری
خانه » نشریات بیمه پاسارگاد

نشریات بیمه پاسارگاد

نشریه داخلی بیمه پاسارگاد-شماره ۵۸

آیینه ای به وسعت جهان پاسارگاد اکنون که شماره ۵۸ «آيينه پاسارگاد» را می نگاريم نزديک به ۶ سال از انتشار نخستين شماره آن می گذرد. در طول اين مدت زمان سپری شده، تمام تلاش دست اندرکاران تهيه نشريه اين بوده که «آيينه پاسارگاد» آيينه تمام نمای رخدادهای بيمه پاسارگاد باشد. در اين راه بودند همکاران و نمايندگان عزيزی که …

ادامه مطلب »

نشریه داخلی بیمه پاسارگاد-شماره ۵۷

آیینه پاسارگاد : شماره ۵۷ – ماه رمضان،ماه بندگی در این شماره می خوانید … کسب رتبه دوم بیمه پاسارگاد در فروش بیمه عمرو تامین آتیه در صنعت بیمه کشور مشتری مداری و بیمه های عمر (با تأکید بر بیمه های عمر و تشکیل سرمایه) ارزیابی مناطق و عملکرد نمایندگان در گفتگو با معاون امور مناطق، شعب و نمایندگان برگزاری جلسه …

ادامه مطلب »

نشریه داخلی بیمه پاسارگاد-شماره ۵۶

آیینه پاسارگاد : شماره ۵۶ در این شماره می خوانید … برگزاری مجمع عمومی عادی سالانه صاحبان سهام سال ۱۳۹۳ مشتری مداری و بیمه های عمر (با تاکید بر بیمه های عمر و تشکیل سرمایه) تشریح وضعیت خاص بیمه های تکمیلی در گفت گو با معاون فنی بیمه های اشخاص بیمه بدنه کشتی شرایط کلوز شماره ۱۲۸۰ انستیتو بیمه گران …

ادامه مطلب »

نشریه داخلی بیمه پاسارگاد-شماره ۵۴

آیینه پاسارگاد : شماره ۵۴ – سال نو مبارک در این شماره می خوانید … دلایل رشد سریع بیمه پاسارگاد از دیدگاه مدیرعامل دو مینوی سقوط با نرخ شکنی در بیمه شخص ثالث نمایندگان حقیقی بیمه، مکلف به انجام تکالیف مقرر در بند الف ماده ۹۵ قانون مالیات های مستقیم نقش مدیران مناطق در اداره امور در گفتگو با مدیر …

ادامه مطلب »

نشریه داخلی بیمه پاسارگاد-شماره ۵۳

نشریه بیمه پاسارگاد شماره ۵۳ در این شماره می خوانید … برگزاری مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده صاحبان سهام بیمه پاسارگاد بررسی تفکر استراتژیک در گفتگو با مدیر منطقه ۱۲ تقدیر از نمایندگان برتر منطقه ۲ برگزاری کارگاه آموزشی “چرا و چگونه بیمه عمر بفروشیم” بررسی تأثیر مدیریت ارتباط با مشتری بر کسب مزیت رقابتی در شرکت های …

ادامه مطلب »