معماری
خانه » اخبار بیمه پاسارگاد » کسب رتبه دوم در فروش بیمه عمر در صنعت بیمه کشور

کسب رتبه دوم در فروش بیمه عمر در صنعت بیمه کشور

شرکت بیمه پاسارگاد بر اساس اعلام مدیریت نظارت مالی بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران رتبه دوم را از نظر تعداد بیمه نامه های صادره بیمه عمر و تامین آتیه (انفرادی) در کشور کسب کرد.

طبق گزارش های دریافتی از ‌اداره كل روابط عمومی و امور ‌بين‌الملل بيمه مركزی، شركت های بيمه داراي تعداد حدود ۴ ميليـون بيمه نامه عمر و سرمايه گذاري هستند و نسبت بازخريدي اين بيمه ها طي ۶ سال اخير سالانه ۲/۴ درصـد بوده است.

بررسـي ها نشـان مي دهـد تعداد بيمـه نامه هاي عمر شركت هاي بيمه طي سال های ۱۳۸۸ تا آذر ۱۳۹۳ بالغ بر ۳,۹۱۹,۴۶۳ فقره بوده كه اين ميزان نسبت به سال ۱۳۸۸ حدود ۱۸۰ درصد رشد داشته است. بر این اساس، طی دو سال گذشته بر اساس بررسی های انجام شده از نظر تعداد بیمه نامه های صادره شرکت های بیمه، بيمه ايران رتبه اول (تأسیس۱۳۱۴) ، بیمه پاسارگاد رتبه دوم (تأسیس۱۳۸۵) و بيمه كارآفرين رتبه سوم (تأسیس۱۳۸۲) را كسب كرده اند.

بر اساس اين گزارش، بیمه نامه عمر و تامین آتیه از ترکیب بیمه های به شرط فوت و بیمه های به شرط حیات تشکیل یافته است. در این بیمه نامه بیمه گذاران با پرداخت مبلغی تحت عنوان حق بیمه (به صورت اقساط) ، علاوه بر تامین منابع لازم برای تشکیل سرمایه ای در آتیه، امکان برخورداری از پوشش بیمه عمر در مقابل خطر فوت را نیز خواهند داشت.

سرمایه تشکیل شده در این بیمه نامه علاوه بر پشتوانه مالی در دوران پیری و بازنشستگی می تواند برای تامین مواردی از قبیل: تهیه مسکن، هزینه ازدواج، هزینه تحصیل فرزندان و… مورد استفاده قرار گیرد. همچنین از پوشش های تکمیلی بیمه نامه عمر و تامین آتیه می توان به پوشش فوت در اثر حادثه، پوشش نقص عضو و از کارافتادگی در اثر حادثه، پوشش هزینه های پزشکی در اثر حادثه، پوشش معافیت از پرداخت حق بیمه، پوشش پرداخت سرمایه از کارافتادگی، پوشش بیمه بیماری های خاص، پوشش بیمه آتش سوزی منزل مسکونی اشاره نمود.

يكي از شرايط قرارداد بيمه عمر اين است كه چنانچه بيمه گذار از ادامه قرارداد بيمه انصراف دهد، مي تواند ارزش بازخريد بيمه نامه خود را براساس ارقام مندرج در جدول پيش‌بيني تعهدات بيمه گذار و بيمه گر دريافت نمايد. طبق مقررات شرط بازخريد صرفاً براي بيمه نامه‌هاي عمر از نوع تشکیل سرمایه قابل اعمال است.

آمار بیمه نامه های صادره عمر و تامین آتیه بیمه پاسارگاد

سال های مورد گزارش تعداد بیمه نامه های صادره حق بیمه وصولی تعداد کل صادره از ابتدا
سال ۱۳۹۲ ۲۲۵۶۷۲ ۲۲۳,۲۱۹,۶۷۳,۰۰۰ ۵۸۰۴۴۶
سال ۱۳۹۳ ۲۴۱۸۴۳ ۲۸۶,۸۶۲,۷۳۹,۰۰۰ ۸۲۲۲۸۹

ضمن تبریک به شما بیمه گذاران، مشتریان و کاربران گرانمایه، کسب رتبه دوم در فروش بیمه عمر های عمر و تامین آتیه در صنعت بیمه کشور را به فال نیک می گیریم و با توانی مضاعف برای بهبود خدمات بیمه ای و اطلاع رسانی به شما، تلاش خواهیم کرد.

آمار بیمه نامه های صادره عمر و تأمین آتیه از تاریخ ۰۱/۰۱/۱۳۹۲ تا ۲۹/۱۲/۱۳۹۲ بر اساس مناطق

منطقه تعداد صادره حق بیمه وصولی تعداد کل صادره از ابتدا
منطقه یک- تهران ۶۶۲۱۳ ۷۱,۴۶۱,۷۱۶,۰۰۰ ۱۸۵۴۲۹
منطقه دو- مشهد ۱۰۰۰۵ ۱۴,۵۸۰,۸۱۱,۰۰۰ ۳۳۳۱۸
منطقه سه- اصفهان ۱۳۴۸۲ ۱۱,۹۱۳,۵۵۷,۰۰۰ ۳۸۶۶۷
منطقه چهار- گرگان ۷۲۳۸ ۵,۲۷۶,۹۷۸,۰۰۰ ۱۵۸۴۲
منطقه پنج- شیراز ۱۳۵۷۷ ۱۱,۰۲۹,۷۰۲,۰۰۰ ۴۲۰۲۲
منطقه شش- تبریز ۱۴۶۷۱ ۱۱,۷۴۱,۶۶۶,۰۰۰ ۳۴۰۸۲
منطقه هفت- همدان ۶۰۱۰ ۴,۶۴۷,۷۷۵,۰۰۰ ۱۲۸۱۵
منطقه هشت- رشت ۶۲۴۱ ۳,۹۶۶,۲۷۹,۰۰۰ ۱۶۰۶۷
منطقه نه- اهواز ۱۸۱۹ ۱,۶۰۸,۰۴۲,۰۰۰ ۳۹۳۵
منطقه ده- ساری ۱۸۲۸۷ ۱۴,۵۶۰,۲۶۷,۰۰۰ ۴۲۰۳۲
منطقه یازده- ارومیه ۷۷۴۷ ۶,۰۷۸,۹۵۶,۰۰۰ ۱۳۷۳۴
منطقه دوازده- قم ۲۹۳۵ ۲,۸۶۴,۸۶۳,۰۰۰ ۷۷۶۶
منطقه سیزده- کرج ۲۶۰۳۷ ۲۸,۰۶۹,۲۵۵,۰۰۰ ۵۹۲۰۵
منطقه چهارده- یزد ۲۳۴۱ ۳,۲۹۵,۳۶۵,۰۰۰ ۷۵۷۸
منطقه پانزده- بندرعباس ۱۵۰۶ ۱,۷۲۱,۳۳۴,۰۰۰ ۳۳۳۰
نمایندگی ها ۲۷۵۶۳ ۳۰,۴۰۳,۱۰۷,۰۰۰ ۶۴۶۲۴
جمع کل ۲۲۵۶۷۲ ۲۲۳,۲۱۹,۶۷۳,۰۰۰ ۵۸۰۴۴۶

آمار بیمه نامه های صادره عمر و تأمین آتیه از تاریخ ۰۱/۰۱/۱۳۹۳ تا ۲۹/۱۲/۱۳۹۳ بر اساس مناطق

منطقه تعداد صادره حق بیمه وصولی تعداد کل صادره از ابتدا
منطقه یک- تهران ۶۷۳۲۲ ۸۹,۶۶۳,۰۴۰,۰۰۰ ۲۵۲۷۵۱
منطقه دو- مشهد ۱۰۹۴۰ ۱۷,۹۸۶,۵۲۱,۰۰۰ ۴۴۲۵۸
منطقه سه- اصفهان ۱۴۹۶۴ ۱۵,۶۹۷,۳۸۲,۰۰۰ ۵۳۶۳۱
منطقه چهار- گرگان ۸۳۳۴ ۶,۴۱۹,۲۷۷,۰۰۰ ۲۴۱۷۶
منطقه پنج- شیراز ۱۱۳۵۸ ۹,۳۴۶,۷۲۱,۰۰۰ ۵۳۳۸۰
منطقه شش- تبریز ۱۵۱۲۳ ۱۴,۵۹۸,۳۹۰,۰۰۰ ۴۹۲۰۵
منطقه هفت- همدان ۹۴۳۹ ۱۱,۹۹۴,۳۰۹,۰۰۰ ۲۲۲۵۴
منطقه هشت- رشت ۹۳۶۶ ۷,۶۹۸,۰۸۵,۰۰۰ ۲۵۴۳۳
منطقه نه- اهواز ۹۰۵ ۹۸۶,۷۴۲,۰۰۰ ۴۸۴۰
منطقه ده- ساری ۱۶۷۶۴ ۱۴,۹۰۲,۰۰۲,۰۰۰ ۵۸۷۹۶
منطقه یازده- ارومیه ۹۱۷۹ ۷,۹۹۱,۸۷۲,۰۰۰ ۲۲۹۱۳
منطقه دوازده- قم ۳۸۷۴ ۴,۶۹۹,۵۶۴,۰۰۰ ۱۱۶۴۰
منطقه سیزده- کرج ۳۰۵۴۴ ۴۱,۴۷۴,۵۸۱,۰۰۰ ۸۹۷۴۹
منطقه چهارده- یزد ۱۴۱۰ ۲,۴۹۲,۶۲۷,۰۰۰ ۸۹۸۸
منطقه پانزده- بندرعباس ۱۳۵۴ ۲,۰۷۵,۵۰۸,۰۰۰ ۴۶۸۴
نمایندگی ها ۳۰۹۶۷ ۳۸,۸۳۶,۱۱۸,۰۰۰ ۹۵۵۹۱
جمع کل ۲۴۱۸۴۳ ۲۸۶,۸۶۲,۷۳۹,۰۰۰ ۸۲۲۲۸۹

مطلب پیشنهادی

پرداخت غرامت بیمه عمر در شعبه دامغان

پرداخت غرامت بیمه عمر و تامین آتیه در شعبه دامغان شعبه دامغان غرامت بیمه عمر …

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *